De overheid maakt zich zorgen over het onderwijs in Nederland. Om die reden is besloten over te gaan op Passend Onderwijs, oftewel ‘onderwijs op maat, voor iedere leerling’. Kort gezegd betekent dit dat leerlingen met speciale aandacht zoveel mogelijk binnen het normale onderwijs moeten kunnen functioneren en niet worden doorverwezen naar een speciale school. Dit vraagt natuurlijk veel van de betrokkenen, zowel van leerkrachten en directie, maar ook van ouders en kinderen zelf.

Van extern naar intern

Normaal gesproken werden de probleemgevallen opgelost door externe instanties. In verband met bezuinigingen komt er nu veel meer bij de school zelf terecht. Leerkrachten en intern begeleiders worden zelf verantwoordelijk voor het leveren van dit passend onderwijs en de daarbij horende passende leeromgeving.

Masters in het onderwijs

Tegelijk met het besluit van passend onderwijs is ook besloten dat leerkrachten zich moeten kunnen ontwikkelen, dat zij carrière moeten kunnen maken door zich te professionaliseren. Daar komt de Master Special Educational Needs om de hoek kijken. Want deze opleiding – ook wel Master SEN genoemd – biedt leerkrachten kennis en vaardigheden die hen, maar ook de school, kunnen helpen bij het begeleiden van allerlei soorten leerlingen.

Meer lezen?