Bij de start van de Master SEN kan de student kiezen uit een aantal specialisaties, met de daarbij horende profielen. Hieronder een overzicht van deze specialisaties en kort wat ze inhouden. Per hogeschool kunnen onderstaande profielen verschillen.

Gespecialiseerd leraar

De gespecialiseerde leraar volgt een opleiding die ingaat op alle specialisaties. Hoewel dit niet zo diep in detail zal gaan als een specifieke specialisatie, geeft dit een duidelijk overzicht van de problematiek die schoolbreed voor kunnen komen. Na het succesvol afronden van deze specialisatie kan de leerkracht natuurlijk altijd kiezen om door te leren op een interessant profiel.

Specialist gedrag

Gedragsproblemen komen veel voor op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. De termen vliegen je soms om de oren, maar wat houdt autisme nu precies in? En wat zijn PDD-NOS of ODD-CD? Wat is ADHD en waarin verschilt dat met ADD? De specialist gedrag gaat dieper in op de gedragproblemen binnen een school en hoe daarmee om te gaan is.

Specialist leren

Een school is bedoeld om te leren. Een specialist op dat gebied mag dan ook niet ontbreken. De specialisatie leren zal daarom dieper in gaan op lezen en dyslexie, rekenen en dycalculie. Een specialist leren is prima in staat om remedial teaching te geven.

Specialist spel

Kinderen leren door te spelen. De specialist spel zal zich verdiepen in de theorieën over spel- en spelontwikkeling bij kinderen en hoe het leren hiermee valt te stimuleren. In de praktijk oefent de specialist spel zijn of haar bevindingen en past ze, zonodig, aan.

Specialist begeleiden

Dat een school een flinke organisatie behoeft mag duidelijk zijn. Want achter de schermen is er veel administratie, waaronder handelingsplannen, groepsprotocollen, (individuele) leerlijnen en moeten er contacten worden onderhouden met ambulante begeleiders, pedagogen en gedragsdeskundigen. Ook de begeleiding naar het voortgezet onderwijs dient zo soepeltjes mogelijk te verlopen. De specialist begeleiden zal zich hierin specialiseren.

Specialist leidinggeven

Het leidinggeven aan een school is anders dan het leiding geven aan een bedrijf. De verantwoordelijkheid van schoolleiders wordt steeds groter. Het is dus van belang dat de leidinggevende weet waar hij of zij voorstaat en – nog belangrijker – mee bezig is. In deze specialisatie leer je alles over het succesvol leidinggeven aan een school.

Specialist beperkingen en handicaps

Passend onderwijs biedt ruimte voor alle kinderen. Maar wat nu als je kinderen hebt met een visuele beperking? Of met een lichamelijke of verstandelijke handicap? Daarnaast kun je op een school ook te maken krijgen met ernstige taal- en spraakmoeilijkheden. De specialist in beperkingen en handicaps leert hiermee om te gaan en ook voor deze kinderen een passende leeromgeving te creëren.

Specialist autisme

Autisme komt bij veel kinderen voor en kan nogal verschillen. Om al deze vormen van autisme goed in kaart te krijgen – en te weten hoe hiernaar gehandeld dient te worden – is er de specialisatie autisme.

Meer lezen?