Om leerkrachten te stimuleren zich te professionaliseren, en daarmee tegemoet te komen aan het passend onderwijs, heeft het ministerie van Onderwijs de lerarenbeurs in het leven geroepen.

Wat is de lerarenbeurs?

Met de lerarenbeurs kunnen leerkrachten en docenten een opleiding volgen, die voor een groot deel (en in de meeste gevallen zelfs volledig) vergoed wordt door de overheid. Daarnaast wordt ook vervanging tijdens de studie door de beurs betaald.

Voorwaarden lerarenbeurs

Voor het aanvragen van deze beurs gelden wel enkele voorwaarden, die terug te vinden zijn op de website van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Een van die voorwaarden is dat een student een minimaal percentage van zijn werktijd voor de klas staat.

Meer lezen?